Konstrukcja plot PCV na plot i bramę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Konstrukcja balaski PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne przypadki.

Balustrady plastikowe na plot i bramę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady Winylowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu i proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji plot z plastiku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy projektowane ogrodzenie PVC na plot i furtę ze sztachetekprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements